Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ năm, 25/02/2021
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Công văn số 5559/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử
BỘ TÀI    CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN   
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------
Số: 5559/TCHQ-CNTT
V/v hướng dẫn triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử
Hà Nội, ngày 20 tháng 09 năm 2013
 
Kính gửi: Cục Hải quan các tỉnh, thành phố.
Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 quy định về lộ trình triển khai sử dụng chữ ký số công cộng trong thủ tục hải quan điện tử. Để triển khai thực hiện quyết định nêu trên Tổng cục hướng dẫn các Cục hải quan tỉnh, thành phố một số nội dung cụ thể như sau:
1. Sử dụng chữ ký số:
Sử dụng chữ ký số công cộng trong Quyết định 2341 được áp dụng trong thủ tục hải quan điện tử thực hiện theo Thông tư 196, trong giai đoạn thực hiện chạy thử nghiệm hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 11/2013 đến tháng 2/2014) và thực hiện chính thức hệ thống VNACCS/VCIS (từ tháng 4/2014).
2. Yêu cầu các Cục Hải quan các tỉnh, thành phố:
- Khẩn trương phổ biến, thông báo, hướng dẫn cho các doanh nghiệp xuất nhập khẩu, đại lý hải quan trên địa bàn về nội dung Quyết định 2341/QĐ-BTC ngày 18/9/2013 của Bộ Tài chính. Yêu cầu các doanh nghiệp khẩn trương tiến hành đăng ký chữ ký số với cơ quan hải quan theo quy định tại Điều 5 Thông tư 196/TT-BTC ngày 15/11/2012 quy định về thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu thương mại;
- Phổ biến cho các cán bộ, công chức trong đơn vị để triển khai thực hiện;
- Đưa nội dung hướng dẫn việc đăng ký sử dụng chữ ký số công cộng tại các buổi đào tạo, tập huấn cho doanh nghiệp tham gia Hệ thống VNACCS/VCIS.
3. Chuẩn bị về kỹ thuật:
- Giao Cục CNTT & Thống kê hải quan nâng cấp hệ thống thông tin đáp ứng yêu cầu triển khai sử dụng chữ ký số, hướng dẫn các Cục Hải quan tỉnh, thành phố triển khai, hướng dẫn các Công ty cung cấp phần mềm đầu cuối cho doanh nghiệp nâng cấp hệ thống để đáp ứng yêu cầu thực hiện từ 1/11/2013.
- Các Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện nâng cấp các hệ thống thông tin để triển khai sử dụng chữ ký số từ 1/11/2013.
Trong quá trình thực hiện nếu phát sinh các vướng mắc đề nghị các đơn vị tổng hợp báo cáo về Tổng cục Hải quan (Cục công nghệ thông tin và thống kê Hải quan) để xử lý, hướng dẫn./.
 
 
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các đơn vị thuộc cơ quan TCHQ;
- Cổng TTĐT Hải quan;
- Lưu: VT, CNTT 03b.
KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Công Bình
CÁC THỦ TỤC KHÁC
Chỉ tiêu thông tin liên quan đến thủ tục Hải quan điện tử đối với hàng hóa xuất nhập khẩu
Mẫu tờ khai hàng hóa xuất khẩu
Mẫu tờ khai hàng hóa hập khẩu
Mã loại hình Xuất nhập khẩu trên Hệ thống Vnaccs
Thông tư 196/2012/TT-BTC
Nghị định 87/2012/NĐ-CP
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 13
Lượt truy cập: 7.216.715
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com