Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ sáu, 26/02/2021
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
Xem chi tiết
- Trình tự thực hiện
- Đối với cá nhân, tổ chức:
 Doanh nghiệp gửi hồ sơ đề nghị thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan đến Cục Hải quan tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan.
 
- Đối với cơ quan hành chính nhà nước:
Trong thời hạn mười lăm ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Hải quan thực hiện:
a) Kiểm tra hồ sơ;
b) Khảo sát thực tế kho, bãi;
c) Đánh giá việc đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định 154/2005/NĐ-CP và hướng dẫn tại Điều 58 nêu trên; đề xuất ý kiến, báo cáo kèm hồ sơ gửi Tổng cục Hải quan.
3. Trong thời hạn ba mươi ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kèm hồ sơ, Tổng cục Hải quan hoàn thành việc thẩm định, báo cáo kết quả và trình Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định thành lập địa điểm làm thủ tục hải quan. Trường hợp không đủ điều kiện thành lập thì Bộ Tài chính có văn bản trả lời doanh nghiệp.
- Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại trụ sở cơ quan hành chính
- Thành phần, số lượng hồ sơ:
- Thành phần hồ sơ, bao gồm: 
+ Văn bản đề nghị thành lập: 01 bản chính;
+ Văn bản chấp thuận thành lập ICD của Bộ Giao thông vận tải (trừ trường hợp ICD đã được Bộ Giao thông vận tải công bố trong quy hoạch) hoặc văn bản chấp thuận của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố nơi đặt địa điểm làm thủ tục hải quan: 01 bản chính;
+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề giao nhận, vận tải hàng hoá xuất nhập khẩu và (hoặc) kinh doanh kho bãi: nộp 01 bản sao;
+ Luận chứng kinh tế, kỹ thuật xây dựng: nộp 01 bản sao;
+ Quy chế hoạt động: 01 bản chính.
- Sốlượng hồ sơ: 01 bộ
- Thời hạn giải quyết: 30 ngày tại cấp Tổng cục
- Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
- Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:
+ Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Tài chính
+ Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Tổng cục Hải quan
- Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định thành lập địa điểm làm TTHQ ngoài cửa khẩu và địa điểm làm thủ tục hải quan tại cảng nội địa.
- Lệ phí (nếu có): Không
- Tên mẫu đơn, mẫu tkhai (nếu có và đề nghị đính kèm ngay sau thủ tục a): Không
- Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):
 + Diện tích thành lập ICD tối thiểu là 10 ha.
-Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
+ Luật hải quan số 29/2001 QH10 ngày 29/06/2001
+ Luật số 42/2005/QH11 ngày 14/06/2005 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Hải quan số 29/2001/QH11 ngày 29/06/2001.
+ Nghị định số 154/2005/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan.
+ Thông tư số 79/2009/TT-BTC hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu.
CÁC THỦ TỤC KHÁC
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 197
Lượt truy cập: 7.218.262
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com