Chào mừng bạn đến với Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Sitemap | Liên hệ | English
|  Thứ ba, 02/03/2021
Tỷ giá USD
Ngày
1USD = VNĐ
Tỷ giá ngoại tệ
Giá vàng 9999
ĐVT: tr. đ/lượng
(Nguồn: )
/vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/ /vi/gallery/
CỤC HẢI QUAN GIA LAI – KON TUM TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH NĂM 2021
      Nhằm Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Lãnh đạo Cục và trưởng các đơn vị thuộc và trực thuộc Cục đối với công tác cải cách thủ tục hành chính (TTHC), kiểm soát TTHC. Đẩy mạnh cải cách TTHC, tập trung nghiên cứu, đề xuất các sáng kiến cải cách TTHC, đặc biệt là các TTHC liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của người dân, doanh nghiệp. Đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC theo hướng nâng cao chất lượng phục vụ, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian đi lại, chi phí xã hội và tạo thuận lợi tối đa cho người dân, doanh nghiệp.Thực hiện, công khai TTHC đảm bảo đầy đủ, kịp thời, đúng quy định; Tiếp nhận, xử lý các phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về các quy định hành chính theo đúng quy trình, đảm bảo hiệu quả. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền về cải cách TTHC, tích cực phối hợp với các cơ quan báo chí trong và ngoài ngành đẩy mạnh công tác truyên truyền cải cách TTHC nhằm phổ biến, nâng cao nhận thức của các tổ chức, cá nhân và cán bộ, công chức về công tác này.
       Xác định rõ công tác kiểm soát TTHC là việc làm thường xuyên của các đơn vị, trong đó nhiệm vụ trọng tâm là đơn giản hóa TTHC và giảm gánh nặng hành chính cho cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.Phân công nhiệm vụ cụ thể đến từng đơn vị, từng CBCC thuộc quyền; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện kiểm soát TTHC.Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trong năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ cho năm tiếp theo.
      Ngày 22/02/2021 Cục Hải quan Gia Lai – Kon Tum đã ban hành kế hoạch số 192/KH-HQGLKT Kế hoạch Triển khai nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính của Cục Hải quan Gia Lai - Kon Tum năm 2021.
     Nội dung cụ thể: xem tại đây./.
 
CÁC THỦ TỤC KHÁC
Ngày 09/12/2020 Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực hải quan thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Tài chính
Ngày 24/9/2020 Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới
TÍCH HỢP DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN NGÀNH HẢI QUAN LÊN DỊCH VỤ CÔNG QUỐC GIA
Ngày 20/7/2020 Bộ Tài chính công bố thủ tục hành chính mới
NGÀY 10/7/2020 BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI.
BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI.
BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI.
BỘ TÀI CHÍNH CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI.
THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC LĨNH VỰC HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI - KON TUM CÔNG BỐ HỆ THỐNG QLCL PHÙ HỢP TIÊU CHUẨN QUỐC GIA TCVN ISO:9001:2008 VÀ MỤC TIÊU CHẤT LƯỢNG GIAI ĐOẠN 2018-2019.
Thông báo
DỊCH VỤ HẢI QUAN
Tư vấn hải quan trực tuyến
CSDL DM, Biểu thuế, Phân loại
Tra cứu tỷ giá hối đoái
Thư điện tử
THỐNG KÊ HẢI QUAN
CỤC HẢI QUAN GIA LAI-KON TUM
Địa chỉ: 20 Phạm Văn Đồng – Pleiku – Gia Lai.
Điện thoại: 0269.3823756
Fax: 0269.3824165
Email: hqgla_nvu@customs.gov.vn 
Đang Online: 04
Lượt truy cập: 7.222.677
© Bản quyền Cục Hải Quan Gia Lai - Kon Tum Thiết kế và phát triển bởi EMSVN.com